A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések megállapításai nem nyilvánosak.